Tools

Eerdere en bestaande praktijken van leerlingen een stem geven zijn leerzaam. We delen adviezen, dos & don’ts, tips en tools.

Heb je zelf een tip of tool? Stuur die naar Piet van der Ploeg, p.a.van.der.ploeg@rug.nl.


Nieuw

Beleid gericht op bevordering en bewaking van kinderrechten is niet altijd optimaal. Bronagh Byrne and Laura Lundy van Queen’s University in Belfast kenschetsten onlangs (in 2019) in het tijdschrift International Journal of Human Rights de voorwaarden voor optimaal beleid. Ze formuleren zes principes.

Samenvatting:

“While public policies increasingly reference the United Nations Convention on the Rights of the Child, and consultations with children and young people are becoming routine, there is as yet no agreed understanding of what a children’s rights-based approach to policymaking should look like. With a view to addressing this gap in the practice and scholarship of children’s rights, this article discusses some core elements of children’s rights-based policy. In doing so, we offer a framework for understanding children’s rights-based approaches to policy based on the following 6 ‘Ps’: the principles/provisions of the CRC; the process of children’s rights impact assessment; the participation of children and young people; partnership to ensure joined up working; public budgeting to ensure that the resources are in place for implementation; and publicity to make policies known to children and young people. It will be argued that a human rights-based approach to policy formation, for children and others, requires a focus not just on rights-holders and their outcomes but also on their substantive rights and the information, resources and collaboration required to make them a reality.”


Er zijn talloze manieren om de indruk te wekken dat leerlingen een stem krijgen zonder dat leerlingen echt een stem krijgen. Amerikaanse collega’s, door schade en schande wijs geworden, namen de moeite om 51 manieren te karakteriseren.


Leerlingen kunnen minder of meer zeggenschap krijgen over hun onderwijs. Een bekende manier om verschillende gradaties te onderscheiden en te benoemen is de participatieladder van Roger Hart. De ladder is onderdeel van een artikel uit 1992.


Van de participatieladder van Roger Hart zijn verschillende versies in omloop, onder meer hippe tekeningen, zoals dit voorbeeld.


Sommige Amerikaanse collega’s hebben al de nodige ervaring met student voice. Adam Fletcher schreef op basis van zijn ervaring een handleiding.