Theorie

Student Voice

Freedom to grow: Children’s perspectives of student voice. In dit artikel wordt de invloed van student voice onderzocht, om zo aan te sluiten bij de rechten die kinderen hebben om te worden behandeld als capabel en competente sociale actor in het onderwijs. In dit artikel wordt naar student voice gekeken als middel om leerlingen te ontwikkelen op het gebied van persoonlijk en sociale betrokkenheid. Het doel is om te begrijpen hoe kinderen kijken naar hun rol en mogelijkheden om deel te nemen in beslissingen voor hunzelf en binnen de school.

Samenvatting:

Deze studie laat zien dat door het creëren van condities waarin kinderen leren om hun stem te laten horen dit positief kan uitwerken op het schoolklimaat. Een succesvolle benadering van student voice hoeft niet complex te zijn, maar kan toegevoegd worden in alledaags onderwijs op een simpele en informele manier.

Op een individuele manier voelen kinderen zich meer betrokken doordat docenten luisteren, samenwerken en hun stimuleren om in hun omgeving leiderschap te oefenen. Door dit leiderschapsvaardigheden te oefenen is er een positieve impact te zien op de motivatie van leerlingen, en hun persoonlijke ontwikkeling.

Student voice kan worden toegepast in het gehele school curriculum. Door samenwerking en in dialoog gaan met leerlingen, begrijpen deze beter hoe er binnen school en door docenten beslissingen worden gemaakt. Ook blijkt uit deze studie dat kinderen in staat zijn om een grotere rol te nemen in het maken van beslissingen en zijn in staat om op school meer te participeren.

Thema ’s: Student voice, schoolklimaat.

Bron: Quinn, S. & Owen, S. (2014). Freedom to grow: Children’s perspectives of student voice, In Childhood education. London, England: Routledge (pp 192-201).


Listening to pupil’s voices. Onderzoek heeft aangetoond dat leerlingen genieten van, gemotiveerd zijn door en hun zelfrespect en respect versterken door te worden geraadpleegd over hun schoolervaringen. Hierdoor krijgen ze de gelegenheid om ideeën uit te wisselen waardoor leerlingen effectiever leren. De stem van leerlingen wordt in dit artikel geplaatste binnen de lichamelijke opvoeding op school.

Samenvatting:

Als aan leerlingen duidelijk gemaakt wordt dat ze legitieme leden van het onderwijssysteem zijn, en waarin wordt erkent dat een waardevolle schoolervaring afhankelijk is van de leerlingen en de docenten om elkaar te informeren, worden leerlingen gemotiveerd en uitgedaagd. Dit draagt bij aan effectievere leren. Leraren streven ernaar leerlingen authentieke ervaringen te bieden die voldoen aan hun veranderende behoeften en interesses met als uiteindelijke doel aanmoedig om activeren te zijn en een gezondere levensstijl aan te nemen. Het is essentieel dat leerkrachten begrijpen hoe leerlingen lichamelijke opvoeding ervaren, maar ook hoe dergelijke waarden en overtuigingen, de opvoeding kunnen ondersteunen.

Docenten moeten leerlingen aanmoedigen om hun eigen onderzoek te doen. Dit is een veelbelovende manier om de stem van de leerling te laten horen. Hierdoor kunnen leerlingen zich identificeren met de school. Daarnaast moet de school kijken hoe ze vorm geven aan deze manier van lesgeven en hoe in onderwijs de stem van de leerling kan worden geïmplementeerd.

Thema’s: Student voice, schoolbeleid, docenten.

Bron: MacPhail, A. (2010). Listening to pupils’ voices, in Bailey, R. (ed) Physical Education For Learning: a Guide for Secondary Schools. London, Englaand: Routledge (pp. 228-238).