Theorie

Er is veel discussie over leerlingen een stem geven. Daarin komen verschillende theorieën elkaar tegen. Ook verschillende soorten theorieën, bijvoorbeeld: psychologische, ethische, sociologische, pedagogische, politiek-filosofische en rechtsfilosofische theorieën. We delen artikelen, essays, blogs en papers die bijdragen aan de discussie en die we de moeite waard vinden.

Wil je graag waardevolle onderzoeken toevoegen aan deze site? Neem dan contact op met Piet van der Ploeg, p.a.van.der.ploeg@rug.nl.


Inhoudsopgave theorie:

Algemeen

Burgerschapsvorming

Verdrag inzake de kinderrechten

Kinderrechteneducatie

Kinderen als medeburgers

Juridische positie van het kind

Student Voice


Nieuw

Kate Wall en haar collega’s vatten in 2019 samen wat onderzoek leert over wat er nodig is om jonge kinderen serieus een stem te geven. Het artikel verscheen in the Journal of Early Childhood Research. De link is naar een publiekelijk toegankelijke conceptversie.

Samenvatting:

“Grounded in children’s rights, this paper advances understanding of the affordances and constraints in implementing Article 12 of the UNCRC in educational settings with young children – those under seven. It starts from the premise that if we are to foster children and young people’s democratic skills and understanding, we need to develop practices that support this from the earliest age. The paper presents the outcomes of a seminar series facilitating dialogue amongst international academics working in the field and a range of early years practitioners. This opportunity for extended dialogue led to the development of a rich and sophisticated conceptual clarity about the factors that need to be considered if Article 12 is to be realised with very young children. Eight factors were identified as pivotal for consideration when facilitating voices with this age group: Definition; Power; Inclusivity; Listening; Time and Space; Approaches; Processes; and Purposes. This paper explores each in turn and proposes a series of provocations and questions designed to support practitioners in their endeavour to elicit young children’s voices.”

Thema’s: kinderrechten, jonge kind, voorwaarden.