Translating human rights principles into classroom practices: inequities in educating about human rights.

In dit artikel van Robinson (2017) worden drie punten besproken, nl; 1) Wat zijn de belangrijkste mensenrechtenprincipes; 2) Hoe krijgen de belangrijkste mensenrechtenprincipes uit verdragen een praktische invulling binnen scholen; 3) Welke verantwoordelijkheden worden hierdoor bij de scholen gelegd in het erkennen van mensenrechtenprincipes; en hoe is kan de implementatie van deze verantwoordelijkheid leiden tot het ongefundeerd handelen in mensenrechteneducatie? Lees hier voor meer informatie over dit onderzoek.