Empirisch onderzoek

Empirisch onderzoek kan helpen om beter inzicht te krijgen in wat ervoor nodig is om leerlingen een stem te geven, wat erbij komt kijken en wat het oplevert. We delen rapporten, artikelen en papers over relevant onderzoek.

Heb je zelf een onderzoek dat je graag geplaatst willen hebben op deze site? Neem dan contact met Piet van der Ploeg, p.a.van.der.ploeg@rug.nl.


Laura Lundy van de Queen’s University in Belfast bekritiseert op basis van haar eerdere onderzoeken de gangbare opvatting dat “tokenism” (schijnparticipatie) ongunstig is voor zeggenschap van leerlingen. Haar artikel verscheen in 2018 in het wetenschappelijke tijdschrift Childhood.

Samenvatting:

“This article revisits the concept and practice of tokenism in collective child participation, querying whether it is accurate to describe it as ‘non-participation’ and assessing the extent to which it may offer a useful and sometimes necessary step on the journey to more respectful and meaningful engagement with children. It concludes by reflecting on the quality of the feedback given to children and the role that improved feedback might play in addressing the challenge of tokenism.”

Thema’s: tokenism, voorwaarden, mee-beslissen.


Dana Mitra en Stephanie Serriere van Penn State University onderzochten het effect van student voice op de ontwikkeling van jonge meisjes. Ze vergeleken dat met het effect van student voice op pubers. De overeenkomsten zijn opvallend. Het onderzoeksverslag verscheen in 2012 in the American Educational Research Journal.

Samenvatting:

“The present research examines the developmental outcomes of elementary- aged students engaged in student voice efforts. Using a case study of fifth-grade girls, the authors compare their experiences to research examining secondary school. The authors find marked similarities in the growth of agency, belonging, competence—the ABCs of youth development. The authors also notice two additional dimensions—the need to engage in discourse that allows an exchange of diverse ideas while working toward a common goal. The authors also observed the emergence of civic efficacy, or a belief that one can make a difference in their social worlds. The authors also examine the contexts and conditions that support positive youth development in this case—scaffolding youth learning, establishing inquiry as the framework for teaching and learning, and establishing a clear vision of the school as a place that fosters student voice.”

Thema’s: jonge kind, voorwaarden, ontwikkeling.


De Ierse onderzoekers Deidre Horgan, Catherine Forde, Shirley Martin en Aisling Parkes vergeleken participatie van kinderen in onderscheiden contexten: thuis, gemeenschap en school. Ze vroegen zich af hoe kinderen de verschillen ervaren en beoordelen. Verslag van de studie verscheen in 2016 in het tijdschrijft Children’s Geographies.

Samenvatting:

“The body of work on children’s participation has been valuable in asserting its importance. Nonetheless, participation is a contested concept and key challenges arise relating to its emphasis on age and voice, its focus on socialising the participative responsible citizen, and its failure to sufficiently recognise the range of participatory activities of children in their everyday lives. This article presents findings of a study on children’s experiences of participation in their homes, schools, and communities including the importance of the relational context, how everyday interactions rather than ‘performative’ formal structures for participation are valued by children and how their participation is limited by adult processes based on notions of competence and voice. It concludes with an argument for recognising and facilitating children’s informal and social participation as well as new forms of democratic processes being developed by children to address the possibility of governance and over-responsibilisation of children.”

Thema’s: informele participatie, responsalbiliseren.


Aspa Baroutsis en haar collega’s hebben doormiddel van kwalitatief onderzoek de meerwaarde van de ‘pedagogic voice’ op een Australische tweedekansschool in kaart gebracht. In het artikel worden naast de positieve effecten ook de valkuilen van de student voice voor deze school beschreven.  

Samenvatting:
In dit artikel worden twee belangrijke gebieden van student voice op een tweedekansschool (speciaal onderwijs) in Australië beschreven. (1) Het verhogen van de maatschappelijke betrokkenheid door het stimuleren van eigenaarschap en besluitvorming met betrekking tot het eigen onderwijs van de jongeren en (2) het aanmoedigen van curriculaire keuzes en het opnemen van persoonlijke interesses in een flexibele schoolomgeving die individuele vrijheid stimuleert en zonder de vereiste vooruitgang van de jongeren uit het oog te verliezen.
In het artikel wordt beschreven dat de jongeren meer verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag en dat de betrokkenheid in de lessen meer is dan de leerlingen op voorgaande scholen lieten zien. Daarentegen kunnen de leerlingen negatief reageren op het moment dat zij niet kunnen doen wat zij hebben gekozen.
Aspa Baroutsis en haar collega’s laten zien hoe aandacht voor pedagogische stem niet alleen kan werken om leerlingen te betrekken bij het leren, maar ook om de maatschappelijke betrokkenheid te verbeteren. Ook beschrijven zij waar de leerkrachten tegenaan liepen tijdens het uitvoeren van onderwijs met aandacht voor de student voice.

Thema’s: maatschappelijke betrokkenheid, democratie, alternatief onderwijs.

Bron: Pedagogic voice: student voice in teaching and engagement pedagogies.
Baroutsis, A., McGregor, G., & Mills, M. (2016). Pedagogic voice: student voice in teaching and engagement pedagogies. Pedagogy, Culture and Society, 24(1), 123–140. https://doi.org/10.1080/14681366.2015.1087044
Geen open access.


In 2019 heeft Eve Mayes samen met collegas van Deakin University in Australië onderzoek gedaan naar de praktische uitwerking van de student voice op drie basisscholen. Zij vonden onder andere dat de verbale sterke leerlingen het meeste inbreng hadden en bieden een mogelijke oplossing voor dit probleem.

Samenvatting:
Dit artikel beschrijft een kwalitatief onderzoek met gegevens uit een casestudy van drie basisscholen in Australië. Deze basisscholen werken een aantal jaar met studentvoice activiteiten (bijv., studentenraad of een feedbackbox). Mayes en collegas probeerden doormiddel van interviews en gesprekken de relaties tussen leerlingen in studentvoice activiteiten en de mogelijkheden en tegenstrijdigheden van vertegenwoordigende leerlingen die voor andere leerlingen ‘spreken’ te ontdekken. Zij integreren recente inzichten die verder gaan dan de verbale stem in kinderstudies en stellen vragen aan studenten, docenten en onderzoekers die de studentvoice willen stimuleren in het basisonderwijs.

Thema’s: student leiderschap, basisscholen, schoolverbeteringen.

Bron: The challenges of student voice in primary schools: Students ‘having a voice’ and ‘speaking for’ others.
Mayes, E., Finneran, R., & Black, R. (2019). The challenges of student voice in primary schools: Students ‘having a voice’ and ‘speaking for’ others. Australian Journal of Education, 63(2), 157–172. https://doi.org/10.1177/0004944119859445
Geen open access.


Caetano en collega’s bewijzen dat culturele grenzen worden overstegen wanneer kinderen met elkaar samenwerken, zich gehoord voelen en mogen bewijzen dat zij capabel zijn. Zij hebben dit onderzocht doormiddel van een driejarige action research in Portugal.

Samenvatting:
In dit artikel wordt een actieonderzoek beschreven over participatie waarbij de stem van de deelnemer centraal staat. Het doel van het onderzoek was tweeledig. Ten eerste wilden Caetano en collega’s begrijpen hoe kinderen en jongvolwassenen deelnemen in processen die het delen van zowel macht als verantwoordelijkheid aanmoedigen en waarin hun stem wordt geïntegreerd in besluitvormingsprocessen. Ten tweede wilden de onderzoekers begrijpen hoe deze processen intercultureel leren kunnen stimuleren. Caetano en collega’s hebben drie deelonderzoeken uitgevoerd, waarbij in ieder onderzoek de participatie van de deelnemer werd gestimuleerd door een gezamenlijk project. In het artikel wordt er onderscheidt gemaakt in drie niveaus van participatie: (1) gehoord worden, (2) het dialoog en (3) co-ontwerpen van participatieve projecten en de onderzoeker streefden naar de hoogste vorm van participatie. De resultaten waren positief. Deelnemers gaven aan elkaar beter te begrijpen en voelde zich betrokken en gehoord binnen het project.

Thema’s: student participatie, culturele diversiteit, interculturele educatie.

Bron: Student Voice and Participation in Intercultural Education.
Caetano, A. P., Freire, I. P., & Machado, E. B. (2020). Student Voice and Participation in Intercultural Education. Journal of New Approaches in Educational Research, 9(1), 57-73. https://doi.org/10.7821/naer.2020.1.458     
Open access.