Conferenties


We organiseren samen met andere werkvelddeskundigen leerlingenconferenties over onderwijs. In deze conferenties gaan leerlingen met elkaar in gesprek over onderwijs. Leraren, deskundigen, politici en beleidsmakers zijn van harte welkom, maar alleen om naar hen te luisteren. De conferenties bestaan uit korte presentaties, workshops en discussies, allemaal georganiseerd voor en door leerlingen zelf.

  • De eerste conferentie is voor leerlingen in het primair onderwijs (leeftijd 9-12 jaar, groep 6-8) en zal plaats hebben op de Haagse Hogeschool in Den Haag op 20 november 2020. DEZE CONFERENTIE IS UITGESTELD VANWEGE CORONA
  • De tweede conferentie is voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (leeftijd 13-16 jaar) en zal plaats hebben in Groningen in het voorjaar van 2021. De exacte datum en locatie wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Een Kinderraad bereidt deze conferenties voor. Dit initiatief wordt ondersteund door Lucas Onderwijs, VO Haaglanden, De Haagse Scholen, De Scholengroep Den Haag Zuid West en Missing Chapter Foundation.

Meer informatie over beide en nieuwe conferenties volgt binnenkort.