Wie wij zijn

Laurence Guérin, lector Wereldburgerschap Haagse Hogeschool

Piet van der Ploeg, docent en onderzoeker, Ethics of Education, Rijksuniversiteit Groningen

Carien Verhoeff, onderzoeker bij het lectoraat Wereldburgerschap Haagse Hogeschool

Peter de Vries, expert en onderzoeker ouderbetrokkenheid