Relevante websites

Nederlandse sites:

SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling)

LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren)

Engelstalige sites:

Soundout

Stategies to increase authentic student voice


Suggesties voor andere belangrijke sites die hier vermeld kunnen worden? Stuur een mail naar info@peterdevries.nu.