Privacy-statement

Informatie over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan.

Gepubliceerd op deze website: 20 mei 2020.

We rekenen tot onze verantwoordelijkheid om correct en veilig met de informatie om te gaan die aan ons wordt verstrekt wanneer we met je in contact treden. We doen dit om zo je privacy te beschermen.

In dit privacy-statement informeren wij je over:

  • welke gegevens we verzamelen;
  • waarom we dit doen;
  • leggen we je uit waar je toestemming voor geeft met betrekking tot je persoonlijke gegevens.

We respecteren de privacy van alle gebruikers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, ook buiten de website om, vertrouwelijk, veilig en in lijn met de geldende wetgeving wordt behandeld. We bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.

1. Rechten

We wijzen je graag op de maatregelen die je zelf kunt nemen en de rechten die je hebt ten aanzien van de bescherming van je privacy. Dankzij de vanaf 25 mei 2018 toepasbare Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je de volgende rechten:

  • Het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van jouw gegevens.
  • Het recht om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken.
  • Wanneer we je gegevens met jouw toestemming heb verkregen, heb je het recht op intrekking hiervan.

2. Toepasbaarheid van privacy beleid

Dit privacy beleid is van toepassing op onze website en op al onze activiteiten.

Zodra je via deze website informatie aanvraagt of je aanmeldt voor een activiteit, geef je ons toestemming om op basis van je interesse informatie te sturen en jouw contactgegevens te beheren.

3. Gebruik van Social Media

We hebben de voorwaarden geaccepteerd die Google, Twitter en LinkedIn hebben opgesteld om gebruik te maken van hun diensten.

4. Communicatie van je gegevens met andere instellingen

De webhosting van de website en bijbehorende domeinnamen gebeurt door Hostnet in Amsterdam.

5. Persoonsgegevens

Bericht via contactformulier website: als je contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, vragen wij je naam en e-mailadres.

Bij het plaatsen van een reactie op de website: de naam die je zelf schrijft bij de reactie is publiekelijk zichtbaar op de site. Je mailadres is alleen voor ons zichtbaar. Deze zullen we alleen gebruiken wanneer we vragen of opmerkingen heb naar aanleiding van een door jou geplaatste reactie.

6. Algemene communicatie

Wanneer je berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze (tijdelijk) bewaren. Soms word je naar persoonlijke gegevens gevraagd die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te beantwoorden en jouw verzoeken te verwerken. Indien niet meer nodig, worden je gegevens verwijderd. De genoemde gegevens worden opgeslagen op servers van een derde partij en binnen de EU, en zullen niet worden gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

7. Inschrijving activiteit, verzoek contact op te nemen

Bij het invullen van een formulier op deze website waarbij je expliciet aangeeft interesse te hebben in verdere berichtgeving, behouden wij ons het recht voor om je informatie op te nemen in ons mailbestand. Dit geldt voor het invullen van het contactformulier. We maken geen gebruik van profiling: geautomatiseerde besluitvorming over welk bericht op welk moment bij welke persoon wordt aangeboden, op basis van de bij ons bekende kenmerken en je gedrag op onze website.

8. Doeleinden en bewaartermijn gegevens

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die beschreven in dit privacy-statement, tenzij wij van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heb verkregen. We bewaren je gegevens zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt.

9. Derden

De niet-geanonimiseerde informatie die je met ons deelt wordt niet met derde partijen gedeeld.

10. Veranderingen

Dit privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en het uitvoeren van onze activiteiten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site en veranderingen in wet- en regelgeving kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig ons privacy statement te raadplegen.

11. Contactinformatie voor vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy-statement voldoen en of ons gevoerde privacy beleid nog voldoet aan de Nederlandse en Europese wetgeving. Heb je vragen of opmerkingen over dit privacy-statement of met betrekking tot ons handelen in relatie tot privacywetgeving? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens of met Peter de Vries via het mailadres info@peterdevries.nu of het telefoonnummer 06 2155 1845.