Integrale Kindcentra (IKC)

Op deze site spreken we over kinderen, leerlingen en leraren. We bedoelen in alle situaties ook kinderen in alle soorten opvang. Ook zij hebben een stem die we zoveel mogelijk willen laten gelden. Het wordt echter onleesbaar wanneer we telkens ‘kind/jongere’ of ‘pedagogisch medewerker/leraar’ opschrijven.

Praktijkvoorbeelden, onderzoeken en samenwerkingspartners zoeken we dus ook in de voorschoolse instellingen en de opvang. Tips, suggesties, artikelen enzovoort zijn dus van harte welkom!