Achtergrondinformatie

Er valt over onderwijs veel te zeggen. En dat doen we dan ook. Niet alleen leerkrachten, docenten, experts en ouders geven hun mening. Maar ook politici, beleidsmakers, bekende Nederlanders, columnisten en cabaretiers doen een duit in het zakje. In deze dwaze politieke arena waar iedereen zich bemoeit met onderwijs zijn we het over een ding eens: de leerling staat centraal. Paradoxaal genoeg lijken we deze leerling nauwelijks in het ontwerpen en uitvoeren van ons onderwijs te betrekken. In de kakofonie van meningen en stemmen, lijkt een stem niet gehoord te worden. De stem van de leerling zelf! Deze stem wordt dikwijls overschreeuwd door de anderen. Er wordt nog (te) vaak tegen en over leerlingen gesproken, met leerlingen praten vraagt een andere attitude. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor de leerling die zelf keuzes maakt in wat en hoe hij of zij leert.

Het is goed te zien dat er een groeiende interesse is in de ‘students’ voice’, en in het onderwijs dat de leerling ondersteunt in het stellen van vragen, het onderzoeken, het kritisch denken en het creatief ontwerpen. Leerlingen leren zich te uiten en hun mening over het eigen onderwijs en de eigen ontwikkeling in te brengen in de eigen school en in het debat over hun eigen onderwijs.