Welkom op deze website over de stem van de leerling! Deze site is bedoeld voor volwassenen, professionals maar ook ouders. De site biedt achtergrondinformatie zoals theoretisch onderzoek, tools, een overzicht van organisaties die bezig zijn de inspraak van de leerling te vergroten. Op dit moment wordt tevens gewerkt aan een site door leerlingen.

Blogs

Blog

Cursus leerling en ouder monddood maken

Een directeur van een basisschool wees ons verontwaardigd op een opvallende masterclass van Medilex: ‘Ik ga graag met je in...
Read More
Cursus leerling en ouder monddood maken
Blog

Burgerschapsvorming: een blinde vlek in het Nederlandse MBO?

Burgerschapsvorming staat tegenwoordig in de belangstelling, zoals blijkt uit de recente motie die is ingediend door Kirsten van den Hul,...
Read More
Burgerschapsvorming: een blinde vlek in het Nederlandse MBO?
Blog

Wat je zegt doe je zelf

Ik verbaas me over het gedrag van sommigen van mijn docenten. Neem de leraar die eet in de klas, te...
Read More
Wat je zegt doe je zelf
Blog

Dodenherdenkinkje

Er is geen verkleinwoord voor dodenherdenking. En terecht. Onlangs viel me op dat er op 4 mei jaarlijks een aparte...
Read More
Dodenherdenkinkje
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300,"lazyload":""}

Veranderende rechtsstaat, andere bestuurders?!

Lees hier het artikel van Eric Janse de Jonge en Carien Verhoeff


Versterken van student voice in het Hoger Onderwijs

Lees hier het artikel van Carien Verhoeff & Laurence Guérin


Democratisering van scholen en onderwijs door Student Voice

‘Ik doe mee, maar hoor je me eigenlijk wel?’ Volgens het Kinderrechtenverdrag hebben kinderen recht op goed onderwijs (artikelen 28 en 29) en ook recht op medezeggenschap en vrijheid van meningsvorming en meningsuiting (artikelen 12, 13 en 14). Deze twee rechten samen roepen de vraag op wat kinderen eigenlijk te vertellen hebben over hun onderwijs. Doet het onderwijs voldoende recht aan de mondigheid en de zeggenschap van de leerling? Wat heeft het onderwijs nodig om zichzelf op dit punt te verbeteren? Wat hebben leerlingen nodig om meer en beter gebruik te kunnen maken van hun recht op zeggenschap en meningsvorming over onderwijs? 

Lees hier het artikel van Carien Verhoeff en Laurence Guérin.

BurgerschapsBorrel over dit thema georganiseerd door de VO-Raad met associate lector wereldburgerschap en programmaleider onderzoek ‘Student Voice’ (De Haagse Hogeschool), Carien Verhoeff. En: Barbra Bos, docent Pabo, De Haagse Hogeschool en docent-onderzoeker Student Voice.

Datum, tijd & locatie: donderdag 14 oktober 15:30-16:30 uur, online.
Doelgroep: bestuurders, schoolleiders, leraren en burgerschapscoördinatoren vo en po.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.


‘Vandaag geen zin in burgerschap’. Onmondigheid van de leerling is dé faalfactor van de democratie.

Lees het artikel van Eric Janse de Jonge en Carien Verhoeff:


In het kader van Student Voice nam Carien Verhoeff een aantal korte interviews af met onder andere studenten over wat werkelijke inspraak is.

Interview met twee studenten: Jaimy en Victoria

Interview met basisschooldirecteur Sylke

Interview met Duncan, pabo-student

Interview met Mike (student) en Barbra (pabo-docent)


Leerlingen aan het woord is een initiatief van: